Vad står event, sponsring & eventmarketing för?

Visste du att ordet event är hämtat från engelskans ord för evenemang eller händelse. Här får du mer kött på benen när det gäller olika definitioner...

definitioner stor

Event/evenemang
Ett event är ofta ett specialarrangemang med fokus på marknadsföring eller annan kommunikationsplan. Eventet ska fungera som plattform för överföring av företagets eller organisationens värderingar, idéer eller framtidsplaner. Ofta sker eventet med inslag av stämningshöjande umgänge, aktiviteter, underhållning, mat och dryck.... och ofta i för ändamålet specialdesignande miljöer. Seriösa eventarrangörer brukar mäta eventets effekter relaterat till uppsatta kommunikationsmål. Det som skiljer eventet från andra trivselarrangemang som jubileer och firmafester är att genomförandet av ett event alltid sker i harmoni med, och tydligt speglar, de kommunikationsmål som satts upp av arrangören.

Sponsring
Sponsring är associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och försäljning. Sponsring bygger på ett kommersiellt avtal mellan (normalt) två parter där ett företag betalar för kommersiella rättigheter till ett evenemang, en person, organisation, ett projekt etc.

Event marketing
Event marketing är en ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget eller ett sponsrat evenemang.

 

ny-logo-utan-since

Eventmarket Svenska AB | Org-nr: 556550-4015 | » Om Eventmarket